Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Henryk Stażewski
Relief miedziany
Stanisław Wyspiański
Portret Dagny Juel Przybyszewskiej
Zbigniew Makowski
Portret biało-czerwony
Barbara Falender
Poduszka erotyczna
Jarosław Modzelewski
Pół huśtawki
Tadeusz Łodziana
Smukła
Wojciech Fangor
Projekt plakatu Grzegorz Bednarski Piekło według Dantego
Władysław Strzemiński
Żniwiarki
Aleksander Kobzdej
Idol Bezradny
Wojciech Kossak
Autoportret w mundurze ułańskim
Włodzimierz Jan Zakrzewski
Przy stole
Wojciech Ćwiertniewicz
Bez tytułu
Artur Nacht-Samborski
Akt kobiety siedzącej pzy stole z pomarańczą, © spadkobiercy Artura Nachta-Samborskiego
Jerzy Fedkowicz
Idylla