Wiktor Dyndo
Pustynia LXII
Piotr Potworowski
Kobieta we wnętrzu z lampą
Tadeusz Łodziana
Smukła
Jarosław Modzelewski
Stereo (parapet lewy, parapet prawy)
Stanisław Lentz
Nieporozumienie
Artur Nacht-Samborski
Cietrzew - głuszec i cytryna
Piotr Potworowski
Czarna krowa
Wojciech Fangor
Albania
Zbysław Marek Maciejewski
Szkic do plaży
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Zygmunt Menkes
Martwa natura z rybą i budzikiem
Artur Nacht-Samborski
Portret łysego mężczyzny
Grzegorz Kozera
Widzenie powtórne [A-BA]
Antoni Starowieyski
Most
Władysław Ślewiński
Odpust w Bretanii