Wojciech Gerson
Autoportret
Wociech Gerson
Pożar na Solcu