Mirosław Bałka
155 x 210 x 80, 2007
Mirosław Bałka
Piesek