Tomasz Tatarczyk
Czarne Wzgórze
Tomasz Tatarczyk
Droga
Tomasz Tatarczyk
Pejzaż
Tomasz Tatarczyk
Piły
Tomasz Tatarczyk
Stos
Tomasz Tatarczyk
Stos (Dypyk)
Tomasz Tatarczyk
Vellano 4