Henryk Stażewski
Autoportret
Henryk Stażewski
Bez tytułu
Henryk Stażewski
Kompozycja abstrakcyjna
Henryk Stażewski
Kompozycja abstrakcyjna
Henryk Stażewski
Kompozycja Nr 15
Henryk Stażewski
Kompozycja nr 33
Henryk Stażewski
Projekt kompozycji reliefowej
Henryk Stażewski
Relief nr 36
Henryk Stażewski
XII Kompozycja abstrakcyjna
Henryk Stażewski
Zamknięte formy