Wacław Borowski
Idylla
Piotr Potworowski
Postać kobieca odbijająca się w wodzie
Artur Nacht-Samborski
Różowy akt siedzący
Aleksander Kobzdej
Kompozycja
Wojciech Kossak
Autoportret w mundurze ułańskim
Grzegorz Bednarski
Bez tytułu
Kiejstut Bereźnicki
Studium do uczty (tryptyk)
Antoni Starowieyski
Człowiek z krzesłem
Jerzy Nowosielski
Martwa natura
Tadeusz Kantor
Struktura kości
Zbysław Marek Maciejewski
Kompozycja
Jarosław Modzelewski
Feuermusik-Wassermusik
Mela Muter
Scena na ulicy w miasteczku w Prowansji
Antoni Starowieyski
Ślady
Wojciech Weiss
Pejzaż