Grzegorz Bednarski
Męczeństwo św. Pawła albo męczeństwo niezawinione
Jan Dobkowski
Portret Krzysztofa Musiała
Grzegorz Bednarski
Figura duża
Tadeusz Brzozowski
Penitencjariusz
Wojciech Weiss
Autoportret
Ryszard Woźniak
Oski
Artur Nacht-Samborski
Kompozycja
Józef Pankiewicz
Kwiaty
Zbysław Marek Maciejwski
Szkic do plaży
Leszek Sobocki
Duszno
Grzegorz Kozera
Rachatlukum
Mariusz Woszczyński
Biały pejzaż południowy
Artur Nacht-Samborski
Akt kobiety siedzącej na krześle, © spadkobiercy Artura Nachta-Samborskiego
Grzegorz Pabel
Pejzaż
Eugeniusz Eibisch
Autoportret