Piotr Potworowski
Pejzaż
Zbysław Marek Maciejewski
Szkic do Plaży
Adam Brincken
Z cyklu Otwarty Kamień
Teresa Pągowska
Plaża
Artur Nacht-Samborski
Sylwetki drzew
Andrzej Wróblewski
Krowa
Bolesław Stawiński
Portret Leopolda Lewickiego
Marzena Balewska
Zuzanna w kąpieli
Grzegorz Bednarski
Martwa natura z reprodukcją II
Zbysław Marek Maciejewski
Studium do Trzech Gracji 1970
Ewa Pełka
IV-MMIII
Stanisław Mazuś
Pejzaż
Alfons Karny
Głowa dziewczyny
Grzegorz Bednarski
Hedonista maluje Ukrzyżowanie Memento. Ex voto
Teresa Pągowska
Akt różowy