Jan Stanisławski
Brzegi Dniepru
Jan Stanisławski
Pejzaż
Jan Stanisławski
Pont Neuf w Paryżu
Jan Stanisławski
Wieczór księżycowy