Władysław Strzemiński
Rzeźba grecka I
Władysław Strzemiński
Żniwiarki