Jerzy Fedkowicz
Idylla
Jerzy Fedkowicz
Idylla
Jerzy Fedkowicz
Idylla
Jerzy Fedkowicz
Idylla
Jerzy Fedkowicz
Kwiaty w wazonie
Jerzy Fedkowicz
Martwa natura z żółto-różowymi kwiatami i krzesłem
Jerzy Fedkowicz
Pejzaż
Jerzy Fedkowicz
Pejzaż z drzewami i domkiem czerwonym