Helena Krajewska
Epitafium dla poległych artystów malarzy, (Bartoszek, Bobowski, Geda)