Łukasz Korolkiewicz
Autoportret
Łukasz Korolkiewicz
Inercja
Łukasz Korolkiewicz
Kontemplacja
Łukasz Korolkiewicz
Major Cegielski na zjeżdżalni