Mariusz Woszczyński
Plaża
Zygmunt Menkes
Autoportret
Zbysław Marek Maciejwski
Szkic do plaży
Hanna Rudzka-Cybisowa
Pejzaż z Południa Francji
Stanisław Baj
bez tytułu
Wiktor Dyndo
Vellano
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Wojciech Fangor
Tuby śmiercionośne
Zbysław M. Maciejewski
Studium do drugiej wersji Piwoni – Portetu Rewolucjonistów
Piotr Potworowski
Nimfa
Artur Nacht-Samborski
Sylwetki drzew
Henryk Stażewski
Zamknięte formy
Teresa Starzec
Dolina Vellano wieczorem
Elie Nadelman
Siedząca kobieta w pejzażu
Marek Włodarski
Szklarz